Ompakning af lægemidler

Af og til har indehaveren af et lægemiddel brug for at foretage ompakning af sine lægemiddler. Det er Lægemiddelstyrelsens holdning, at en ompakning helst skal foretages af en af de fremstillere, som er godkendt med produktet, men pga. økonomiske og logistiske aspekter er det imidlertid ikke altid muligt at foretage ompakning i egne faciliteter. 

Hvis I har behov for at foretage en ompakning ude af huset, kan HB Medical tilbyde at udføre dette.

Vi har de fornødne GMP-certifikater til at foretage denne ompakning og er i forlængelse heraf også godkendt til håndtering, opbevaring og pakning af euforiserende stoffer i klasse B, C, D og E samt håndtering af veterinære lægemidler.​

I overensstemmelse med gældende GMP bekendtgørelse & GDP bekendtgørelsen sikrer vor farmaceut/ QP modtagelse samt frigivelse af lægemidler.